اهداف ما

  • حفظ و ارتقاء موقعیت شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی
  • تلاش در جهت بهبود مستمر کیفیت محصولات از طریق ارتقاء مستمر دانش فنی
  • کاهش هزینه های تمام شده محصولات با حفظ کیفیت
  • ترویج فرهنگ مشتری مداری در تمام بخش های سازمان
ادامه
پاییز 94

اخبار

جدیدترین اخبار ما را دنبال کنید

این قسمت در دست ساخت است

ادامه